اصطلاحات و مکالمات محاوره ای روز انگلیسی امریکایی
معرفی کامل بروزترین و رایج ترین اصطلاحات انگلیسی امریکایی

مرتبه
تاریخ : شنبه 29 خرداد 1389


توجه!

دسترسی ساده به مطالب آموزشی ما در:
کانال آموزش زبان انگلیسی محاوره ای و Slang‌ امریکایی
https://telegram.me/joinchat/DhnnKz9eK3Y-KYiCRm-cng

با زدن join روزانه مطالب آموزشی بیشتری دریافت کنید
https://telegram.me/Slanguage
سلام

این پست تخصصی مربوط به لغات دشوار تافله (معنی واژه + مثال+ترجمه ی مثال های دشوار) و برای اون دسته از دوستانی که قراره امتحان تافل بدن (مخصوصا شما ندای عزیز) بسیار مفیده.ضمنا کلیه مطالب این پست همگی رو از جست و جو گر گوگل پیدا کردم و مطالب خودم نیست.

1- the indiscriminate use of chemical fertilizers

استفاده حساب نشده از کودهای شیمیائی

لغات:

indiscriminate: an indiscriminate action is done without thinking about what harm it might cause

عمل حساب نشده - عملی بدون تشخیص صحیح


2-  an eminent anthropologist

یک انسان شناس والا مقام

لغات:

 eminent: an eminent person is famous, important, and respected

والا مقام


3- Literature is replete with tales of power

ادبیات مملو از افسانه هائی است که مربوط به قدرت هستند.

لغات:

replete: formal full of something

لبریز - مملو - مالامال

 

4- The restaurant's new owners have created a welcoming ambience.

صاحبان جدید رستوران جایگاه خوشایندی - در ان - درست کرده اند.

لغات:

ambience: the qualities and character of a particular place and the way these make

فضا - محیط - جو


He was a great connoisseur of paintings -5

او در نقاشی یک خبره بود.

لغات:

connoisseur : someone who knows a lot about something such as art, food, or music
خبره - اهل فن


6-  The dead comedian has been epicurean in his tastes, often indulging in the

rarest of fine food and drink.

ان هنرپیشه کمدی مرحوم از لحاظ سلیقه – شخصی – یک عیاش بود غالبا در خوردن و آشامیدن غذاهای کمیاب زیاده روی می کرد.

لغات:

epicurean: a person who thinks pleasure is very important.

عیاش – خوش گذران


7- She fancied herself a gourmet, so he frequented only the best restaurants in twon.

او تصور می کرد که یک خوراک شناس است از این رو فقط در بهترین رستورانهای شهر رفت و آمد می کرد.

لغات:

gourmet: someone who knows a lot about food and wine and who enjoys good food and wine

خوراک شناس – کسی که از غذای خوب خوشش می آید


- He is the happiest, most entertaining hedonist in the world today.8

او در جهان امروز خوشحالترین و جالبترین خوشگذران میباشد.

لغات:

hedonist: someone who believes that pleasure is the most important thing in life.

خوشگذران – عیاش


9- One country colonizing another country is an anachronism in today's global environment.

در محیط زیست جهانی دنیای امروز اینکه کشوری کشور دیگر را مستعمره خویش نماید امری منسوخ شده میباشد.

لغات:

Anachronism: someone or something that seems to belong to the past, not the present.

امری منسوخ – رسم منسوخ – آدم کهنه پسند


 

11- Pronouns usually refer to antecedents.

(در جملات) ضمائر معمولا به کلمه ای که در قبل آمده بر میگردند. – مرجع ضمیر کلمه ای است که قبلا در جمله آمده است.

لغات:

Antecedent: something that happened or existed before something else

مقدم – پیشین قبلی مرجع


12- By most accounts, the war in Iraq has been a tremendous debacle.

بنابر اکثر گزارشها جنگ عراق یک شکست ناگهانی فاحشی بود.

لغات:

debacle: an event or situation that is a complete failure.

افتضاح - شکست محض - سرنگونی - شکست ناگهانی


13- I am confident that I will be fully exonerated if I'm given a fair trial.

مطمئنم که اگر دادگاهی من عادلانه باشد کاملا تبرئه خواهم شد.

لغات:

To exonerate: to state officially that someone who has been blamed for something is not guilty

تبرئه کردن - مبرا کردن


14- I am the most lucid right after a cup of coffee.

دقیقا بعد از خوردن یک فنجان قهوه کاملا قبراق و سلامت میشوم.

لغات:

lucid: able to understand and think clearly, used especially about someone who is not always able to do this

معقول - سرحال - قبراق


15- The current concentration of media has had a pernicious effect on democracy in the US.

ازدحام رسانه های کنونی در آمریکا تاثیر بسیار مخربی بر دموکراسی گذاشته است.

لغات:

pernicious: very harmful or evil, often in a way that you do not notice easily.

زیان آور - مهلک - نابود کننده


16- Many politicians employ teams of wily advisors to help them skirt the law.

بسیاری از سیاستمداران گروهی از مشاورین زرنگ و مکار را به استخدام در می آورند تا از حاشیه قوانین بگذرند.: به دام نیافتند).

لغات:

wily: clever at getting what you want, especially by tricking people.

مکار - حیله گر - نیرنگباز


17- Kids are sometimes very fickle and may have a new favorite food every week.

کودکان گهگاه بسیار دمدمی مزاج شده و ممکن است هر هفته یک غذای مورد علاقه جدیدی را طلب کنند.

لغات:

Fickle: changing frequently

متلون - دمدمی - متغیر


18- Max told me that ESL was a very lucrative field, and I believed him.

مکس به من گفت که ای اس ال رشته بسیار سودمندی است و من هم گفتارش را باور کردم.

لغات:
 
Lucrative: producing a great deal of profit

سودمند - نافع


19 – 20 - Whether the tooth fairy is male or female is a moot point. No one knows.

اینکه توس فری مذکر است یا مونث مورد اختلاف است و کسی نمیداند.

لغات:
 moot point: subject to debate, unsettled.

مسئله مورد بحث - موضوع مورد اختلاف
tooth fairy: the tooth fairy an imaginary person who children believe comes into their bedroom  and leaves them money for teeth which have fallen out

نوعی موجود افسانه ای


            21- Nina would not marry Charlie, for he had no money, and she was not willing to settle for anything less than a life of opulence.

نینا با چارلین ازدواج نمیکند چون چارلین پولی ندارد و نینا هم نمی خواهد تا به چیزی کمتر از یک زندگی با شکوه رضایت دهد.

لغات:

Opulence: wealth and luxury

توانگری - ثروت - تنعم - شکوه فراوانی

settle for: to accept something even though it is not the best, or not what you really want.

 رضایت دادن - قانع شدن - كنار آمدن


22- Max was amazingly spry for an old man.
مکس به عنوان یک فرد مسن به طرز عجیبی فرز بود.

لغات:

 Spry: active; lively
فرز - چالاک


23- Our summer plans are still tentative. I think we are going to go camping in the mountains.

طرحهای تابستانی ما فقط آزمایشی است . فکر میکنم تصمیم داریم که برای اردو به کوهستان برویم.

لغات:

Tentative: not certain or fixed

آزمایشی - تجربی - امتحانی


24- The children were very wary of the stranger and would not let him into the house.

آن بچه ها نسبت به غریبه ها بسیار محتاط بودند و آنها را به خانه راه نمیدادند.
 
Wary: cautious; leery
محتاط - هشیار - مواظب


25- Every year economic disparities in the world grow larger and larger.

اختلاف اقتصادی هر ساله در جهان بیشتر و بیشتر میشود.

لغات:

Disparity: a state of inequality, a great difference

اختلاف -عدم توافق - ناجوری


26- The teachers put some of their course materials on the Internet to facilitate.
معلمین باری تسهیل کردن کار مقداری از مطالب درسی را در اینترنت قرار دادند.

لغات:

 Facilitate: to make easier  resource sharing.

تسهیل کردن - آسان کردن


27- Richie received his wealth through fraudulent means.

ریچی از راه کلاهبرداری به ثروتش دست یافت.

لغات:

Fraudulent: dishonest, deceptive

فریب آمیز - ریاکارانه - متقلبانه


28- The politician's attempts to cover up his crimes were ludicrous.

تلاشهای سیاستمداران برای پوشاندن جرمهای او خنده دار و مضحک بود.

لغات:
 Ludicrous: laughable.

اخنده دار - مضحک


29- Most politicians are opportunists who will jump at any advantage without any ethical considerations.

بسیاری از سیاستمداران فرصت طلب هستند آنهائی که بدون در نظر گرفتن نکات اخلاقی به سرعت به دنبال هر منفعتی میدوند.

لغات:

 Opportunist: a person who pursues and exploits any kind of opportunity without being guided by principles, plans or any ethical considerations

فرصت طلب - نان به نرخ روز خور


 ارسال توسط حامد
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات